19.09.2022

Wyjątkowy koncert na instrumentarium z epoki Mendelssohna

Już 7.10 miłośnicy instrumentów historycznych będą mieli okazję posłuchać zestawienie niezwykłych dzieł kameralnych.

Będą to: Trio fortepianowe g-moll Clary Schumann op. 17 /jedyne trio fortepianowe kompozytorki, skomponowane podczas pobytu w Dreźnie 1845–1846/, oraz Sonatę na wiolonczelę i fortepian op. 58, MWV Q 32. Felixa Mendelssohna. „Muzyka Mendelssohna nie walczy z żadną inną, jest tak zasadniczo pewna swych pryncypiów, a są one, to romantyczne to klasyczne, że nie czuje się estetycznie oblężona, wręcz odwrotnie – dopuszcza inne pryncypia, jeżeli tylko nie są obce tradycyjnej wysokiej kulturze muzycznej. Ona sama należy silnie do tradycji, a potrzeba tradycji wspiera ją w sposób naturalny. Hołduje pięknu, przestrzega organiczną równowagę wewnętrzną, buduje na przekonaniu, że jest prawdziwą potrzebą duchową; taką też pragnie pozostać. Trwa poprzez epoki.” /Michał Bristiger/

Usłyszymy Joannę Kreft (skrzypce), Krzysztofa Karpetę (wiolonczela romantyczna) oraz Geoffrey’a Gooviera (fortepian historyczny).

 

 

Kontakt

Krzysztof Karpeta
dyrektor artystyczny
Monika Kruk
dyrektor organizacyjny
Aldona Bartnik
Aldona Bartnik
informacje o festiwalu
+48 693 800 911