Stanisław Giłka

Stanisław Giłka urodził się 03.04.2002 w Szczecinku. Edukację muzyczną rozpoczął we wrześniu 2009 r. mając 7 lat w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. O. Kolberga w Szczecinku. Bierze udział w wielu projektach muzycznych.

W 2018 r. uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Symfonicznych Fijo 2018 w Alicante w Hiszpanii jako członek Amber Youth Orchestra . Z tą samą orkiestrą symfoniczną brał udział w warsztatach orkiestrowych oraz koncertach symfonicznych w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, Filharmonii Koszalińskiej oraz FontaneHaus w Berlinie. Brał także udział w II Warsztatach Orkiestrowych zespołu Elliptique Ensemble w 2017r. Uczestniczył również w kursie wiolonczelowym w ramach Piła Festiwal & Academy 2020 oraz w kursie wiolonczelowym w ramach Akademii Wiolonczelowej w Nysie w 2022r. W 2023 r. uczestniczył w projekcie Lutosławski Youth Orchestra. Od września 2019 roku dodatkowo uczył się gry na kontrabasie.

Obecnie jest absolwentem wyżej wspomnianej Szkoły Muzycznej w Szczecinku również na kontrabasie którą ukończył we wrześniu 2022 roku. Od października 2021 roku studiuje w klasie wiolonczeli pod okiem dra Krzysztofa Karpety w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W tym roku z wyróżnieniem ukończył II rok studiów. Wroku 2021 brał udział w Akademii Orkiestrowej NFM .Od 2022 roku gra w triu fortepianowym Wrocław Piano Trio z którym osiągnął liczne sukcesy. Jest też laureatem wielu konkursów i festiwali takich jak Ogólnopolskie Konfrontacje Wiolonczelowe (1 miejsce -2010r., 3 miejsce - 2012r., 2 miejsce zarówno w 2013r. jak i 2014r. oraz 3 miejsce w 2018r.), III Ogólnopolski Turniej Wiolonczeli i Kontrabasu ( 3 miejsce , 2014r.), Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Smyczkowych(3 miejsce w 2019r.), Międzynarodowy Festiwal w Barokowym Stylu, Laureat & osobowość artystyczna konkursu w V Ogólnopolskim Konkursie dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów w ramach Festiwalu Forte, IX Polskie Spotkania Kontrabasowe (1 miejsce, 2020), Udział w półfinale XI Konkursu Wiolonczelowego im. D. Danczowskiego czy Konkurs Małych Form na Akademii Muzycznej we Wrocławiu (1 miejsce , 2023).

Kontakt

Krzysztof Karpeta
dyrektor artystyczny
Monika Kruk
Monika Kruk
dyrektor organizacyjny
Justyna Janicka
koordynator
+48 604 631 615